Skip to content

Vanesa Sopjani

Psikologe

 

Vanesa Sopjani ka përfunduar studimet bachelor në Universitetin e Prishtinës, në Departamentin e Psikologjisë. Gjatë studimeve ajo ka realizuar punë vullnetare, praktika profesionale dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme si pjesëmarrëse aktive. Gjithashtu ajo ka ndjekur trajnime të ndryshme të fushës së psikologjisë klinike, përfshirë vlerësimin dhe testimin psikologjik si dhe qasje të ndryshme terapeutike. Për dy vite rradhazi ka shërbyer si vullnetare në Linjën e Jetës, ka kryer punë praktike për tre muaj në ambulancën psikologjike UNI, si dhe për një vit ka vijuar punën praktike në Klinikën “Empatia”.

Në Klinikën “Empatia”, Vanesa punon si udhëheqese administrative dhe asistente e procesit të vlerësimit

Klinika Empatia

Për përgjigjje të shpejtë

Përshëndetje i/e nderuar, Nëse dëshironi të caktoni termin ju mund të kontaktoni direk duke shtypur butonin më poshtë

Powered by WpChatPlugins