Skip to content

Sara Çabrati

Logopede

Sara Çabrati ka përfunduar studimet Bachelor në Shkenca Shëndetësore Terapeutike Logopedi.
E licensuar edhe nga Ministria e Shëndetësisë për ofrimin e shërbimeve terapeutike për gjuhë dhe të folur. Gjithashtu ka ndjekur 6 muaj trajnim dhe është e çertifikuar për të punuar me ABA terapi. Gjatë studimeve Sara ka qenë e angazhuar në trajnime dhe koncferenca e praktika të ndryshme profesionale.

Sara po i bashkohet Klinikës Empatia si profesioniste e gjuhës dhe të folurit për të ofruar seanca logopedike për fëmijë!