Skip to content

Partnerët tanë

Me qëllim që të ofrojmë shërbime kualitative, klinika “Empatia” bashkëpunon me institucione të ndryshme edukative dhe shëndetësore brenda dhe jashtë shtetit.

Dilgem

DİLGEM është Qendra e parë Private e Terapisë së të Folurit dhe Gjuhës në Turqi e cila ofron shërbime në fushat e edukimit special, psikologjisë, zhvillimit të fëmijëve, terapisë së punës, fizioterapisë, audiologjisë, ushqyerit dhe dietetikës, si dhe fushën e terapisë së të folurit dhe gjuhës

Kopshti Pathway

PECB

PECB – është një ofrues global i trajnimeve, egzaminimeve, auditimeve dhe i shërbimeve të çertifikimit. Ajo gjithashtu ofron një ekstpertiz në fusha të ndryshme duke përfshirë Information Security, IT, shërbim i menaxhmentit, sisteme të menaxhimit kualitativ, shëndetësi, siguri dhe mjedis.

Klinika Empatia

Për përgjigjje të shpejtë

Përshëndetje i/e nderuar, Nëse dëshironi të caktoni termin ju mund të kontaktoni direk duke shtypur butonin më poshtë

Powered by WpChatPlugins