Skip to content

Partnerët tanë

Me qëllim që të ofrojmë shërbime kualitative, klinika “Empatia” bashkëpunon me institucione të ndryshme edukative dhe shëndetësore brenda dhe jashtë shtetit.

Dilgem

DİLGEM është Qendra e parë Private e Terapisë së të Folurit dhe Gjuhës në Turqi e cila ofron shërbime në fushat e edukimit special, psikologjisë, zhvillimit të fëmijëve, terapisë së punës, fizioterapisë, audiologjisë, ushqyerit dhe dietetikës, si dhe fushën e terapisë së të folurit dhe gjuhës

DORIK

DORIK The Kosovo Center of Neuro PT është qendra e parë në Kosove dhe rajon që ofron shërbime gjithëpërfshirëse në jetën e përditshme për fëmijët nga foshnjëria deri në moshën e rritur. Qendra Dorik është struktura e parë e pavarur e neuroshkencës pediatrike në Kosovë që specializohet në rehabilitimin e fëmijëve.

Akademia e fëmijëve "ORA"

është një institucion i cili përkujdeset për edukimin dhe mirërritjen e fëmijëve parashkollor nga mosha 1 deri 6 vjeç. Programi arsimor i “ORA” mbështet fëmijët për t’u zhvilluar në socializim, komunikim, numërim dhe shkrim-leximin.

PECB

PECB – është një ofrues global i trajnimeve, egzaminimeve, auditimeve dhe i shërbimeve të çertifikimit. Ajo gjithashtu ofron një ekstpertiz në fusha të ndryshme duke përfshirë Information Security, IT, shërbim i menaxhmentit, sisteme të menaxhimit kualitativ, shëndetësi, siguri dhe mjedis.