Skip to content

Ma. Lira Baliu

Terapiste e sjelljes

Lira Baliu ka përfunduar studimet Bachelor në fushën e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, si dhe studimet Master në drejtimin “Psikologji Organizative dhe Sociale” në kolegjin AAB në Prishtinë.Gjatë kohës së studimeve ajo ka marrë pjesë në trajnime profesionale dhe aktivitete të ndryshme me qëllim të praktikimit të fushës së studimit, një ndër to edhe “Trajtimi i autizmit dhe vështirësive zhvillimore sipas parimit të ABA therapy” ku edhe është certifikuar.

Lira është e angazhuar në Klinikën “Empatia” tash e një vit, ku ka pasur mundësinë të observojë seanca terapeutike me fëmijë, dhe të asistojë në vlerësime të fëmijëve. Së fundmi është e angazhuar në klinikën tonë si terapiste e sjelljes.