MSc. Irma Sadikovic

Psikologe/ terapiste e sjelljes

MSc. Irma Sadiković studimet bazike i ka përfunduar për Psikologji në Universitetin e Prishtinës ndërsa studimet Master në drejtimin Psikologji Klinike në Universitetin e Shkencave Sociale në Tiranë. Irma është e certifikuar në terapinë BWRT -Brain Working Recursive Therapy nga Instituti i Londrës “The Terence Watts Institute”. Ajo gjithashtu ka ndjekur disa trajnime profesionale përfshirë trajnimin “Njohuri themelore të metodës ABA, teknikat e ndërhyrjes në sjellje dhe mësimin e aftësive të reja” ku edhe është certifikuar. Irma aktualisht udhëheq Departmentin e Shërbimeve Sociale në organizatën SIT.

Në Klinikën “Empatia”, Irma është e angazhuar si terapiste e sjelljes.