Skip to content

Gentrita Uka

Edukatore

Gentrita Uka ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Mitrovicës, në Departamentin e Edukimit, ndërsa është në përfundim të studimeve Master në Universitetin e Prishtines, në fushën e Edukimit Inkluziv.
Gentrita numron dhjetra trajnime, konferenca, dhe praktika profesionale të ndryshme në fushën e fëmijërisë së hershme dhe psikologjisë aplikative. Ajo është trajnuar për ABA terapi dhe për terapi të tjera zhvillimore. Gentrita punon me fëmijë me nevoja të veçanta dhe fëmijë me ngecje në të nxënë tash e katër vite. Fillimisht ka punuar me fëmijë me nevoja të veçanta si edukatore inkluzive në kopshte dhe shkollë. Gjersa së fundimi ajo ka punuar si edukatore speciale në klinika që ofrojnë shërbime psikologjike për fëmijë dhe adoleshent.
Në klinikën Empatia, Gentrita është e angazhuar si edukatore speciale, me fokus shkathtësitë në të nxënë dhe ato akademike tek fëmijët dhe adoleshentët.

Klinika Empatia

Për përgjigjje të shpejtë

Përshëndetje i/e nderuar, Nëse dëshironi të caktoni termin ju mund të kontaktoni direk duke shtypur butonin më poshtë

Powered by WpChatPlugins