Skip to content

BSc. Fjolla Rexha

Logopede

Fjolla Rexha ka përfunduar studimet Bachelor në shkenca Shëdetësore Terpaeutike me Specializim Logopedi, ndërsa për nivelin master të studimeve ajo ka vazhduar psikologjinë organizative dhe sociale. Ajo ka marrë pjesë në kongrese të ndryshme ndërkombëtare dhe vendore, si dhe trajnime të ndryshme në lidhje me trajtimin e aspektit gjuhësor. Ajo ka përvojë në ambiente të ndryshme klinike dhe shkollore, si dhe ka qenë e angazhuar në udhëheqje të projekteve në komuna të ndryshme të Kosovës ku edhe ka ofruar shërbime në kuadër të ekipit multidiciplinar. Përvoja e punës së Fjollës shtrihet në të gjitha fushat e patologjisë së të folurit.

Në Klinikën “Empatia” Fjolla ofron shërbime logopedike për të gjitha patologjitë e gjuhës dhe të folurit.