Skip to content

Erëza Vitia

Logopede

Erëza Vitija ka përfunduar studimet Bachelor në Shkenca Shëndetësore Terapeutike – Logopedi. Gjatë kohës së studimeve ajo ka marrë pjesë në konferenca, trajnime dhe praktika të ndryshme. Ka ofruar shërbime vullnetare logopedike, në kabinetin logopedik në shkolla fillore në Prishtinë. Erëza, gjithashtu ka asistuar fëmijë me nevoja të veçanta. Së fundmi ajo ka qenë pjesë e stafit të American School of Kosova ku ka ofruar shërbime logopedike dhe ndihmë për fëmijët me vështirësi në të nxënë. Aktualisht Erëza është pjesë e Qendrës për Hulumtime Psiko-Sociale dhe Mjekësore në rolin e logopedes në projektin “Evidence Based Mentoring”.

Në Klinikën “Empatia” Erëza është e angazhuar si logopede.

Klinika Empatia

Për përgjigjje të shpejtë

Përshëndetje i/e nderuar, Nëse dëshironi të caktoni termin ju mund të kontaktoni direk duke shtypur butonin më poshtë

Powered by WpChatPlugins