Skip to content

Brikena Bunjaku

Ergoterapeute

Brikena Bunjaku ka përfunduar studimet Bachelor në shkencat shëndetësore terapeutike, profili i Ergoterapisë- Kolegji Heimerer. Që nga fillimi i studimeve, ajo ka kontribuar në ofrimin e shërbimeve Ergoterapeutike në institucione dhe qendra të ndryshme në qytetin e Mitrovicës dhe Prishtinës. Brikena ka përfunduar trajnime të shumta në lidhje me zhvillimin e fëmijëve dhe ka qenë pjesë e praktikave në disa institucione.
Brikena i bashkangjitet ekipit të klinikës Empatia si Ergoterapeute.

Klinika Empatia

Për përgjigjje të shpejtë

Përshëndetje i/e nderuar, Nëse dëshironi të caktoni termin ju mund të kontaktoni direk duke shtypur butonin më poshtë

Powered by WpChatPlugins