Skip to content

MSc. Arlinda Gashi

Neuropsikologe

Msc. Arlinda Gashi ka vijuar studimet bachelor në Departamentin e Psikologjisë, ndërsa ato master në fushën e neuropsikologjisë kognitive në Universitetin e Oldenburg-ut në Gjermani. Ajo është angazhuar në institute dhe qendra të ndryshme të hulumtimeve shkencore vendore dhe ndërkombëtare, klinika psikologjike, organizata joqeveritare, si dhe nisma për promovim të mendimit shkencor. Poashtu Arlinda është angazhuar në projekte të ndryshme hulumtuese në fushën e psikologjisë dhe neuroshkencës. Ndër të tjera ajo është e trajnuar në përdorimin e metodave neuroshkencore të hulumtimit dhe vlerësim psikologjik. Arlinda ka ndjekur trajnime të shumta profesionale dhe ka prezantuar punën e saj hulumtuese në konferenca e simpoziume të ndryshme.

Arlinda është zv. Udhëheqëse e Klinikës “Empatia” dhe përveç hulumtimit shkencor ajo është e angazhuar edhe si psikologe.